HİZMETLER

Home Çalışma İzni Alma

ÇALIŞMA İZNİ NEDİR ?

Çalışma izni nedir sorusu Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların merak ettiği en önemli soruların başında gelir. Çalışma izni, Türkiye’de yasal olarak çalışmak isteyen yabancı uyrukluların bir işyerinde çalışmak üzere o işveren üzerinden alması gereken belgedir. Çalışma izni başvuru işlemleri detaylı, uzmanlık gerektiren ve birden fazla kritere bağlı olan ve dikkatli yapılması gereken başvurulardır. Göçmen Büro Danışmanlık olarak bizler, yabancı uyruklulara ve Türk işverenlere uzman danışmanlık ve başvuru hizmeti sağlayarak çalışma izni alınması konusunda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz. Çalışma izinlerinizi sorunsuz almak için bize ulaşınız.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izni nasıl alınır sorusu Türkiye’de yasal olarak çalışmak isteyen ve yabancı uyruklu çalıştırmak isteyen işverenlerin aklına takılan sorulardan biridir. Çalışma İzni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli evrakların temini ile yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucu alınır. Çalışma izni başvuruları uzman danışmanlarımız tarafından online sistem üzerinden yapılır. Uzman danışmanlarımız işyeri evraklarının uygunluğunu denetledikten sonra gerekli evrakların sisteme yüklenmesi ve diğer gereksinimlerin sağlanması ile başvuruyu tamamlar. Daha sonra günlük takip işlemi gerçekleştirilir, Bakanlık başvuruyu uygun bulduğu takdirde devlet haçları da yatırıldıktan sonra çalışma izni onaylanır ve çalışma izni kartı işyeri adresine gönderilir. Tüm bu uzmanlık ve deneyim gerektiren başvuru işlemleri için uzman danışmanlık ve başvuru hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşınız. Daha önce yazdığımız detaylı Türkiye’de çalışma izni almak yazısı.

Çalışma İzni Almak

2020’de çalışma izni almak için yapmanız gerekenleri detaylı bir şekilde rehberimizde yazdık.

Çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler

Çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler yabancının şirket bünyesinde çalışan, bakıcı ya da kendi nam ve hesabına çalışan veya şirket ortağı olması halinde değişkenlik göstermektedir.

Çalışma İzni Nasıl Alınır 2020

Çalışma izninin nasıl alınacağını, yabancıların sigortalı olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına uygun çalışma izni alabilmeleri için çeşitli yöntemler vardır. İşte yabancıların çalışma iznini nasıl alacakları, çalışma izninin kaç günde çıktığı, çalışma izni başvurusunun nereye yapıldığı ile ilgili detaylar;

Kurumsal bir şirket bünyesinde çalışacak yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler;

İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler;

 • – Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • – Son yıla ait, vergi dairesi ya da Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
 • – Güncel Faaliyet Belgesi.
 • – Şirketin SGK e-bildirge kullanıcısına ait e-imza
 • – 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası
 • – İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi ( Uzman danışmanlarımız tarafından kriterlere uygun şekilde hazırlanır.
 • – Başvuru Formu. ( Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)

Yabancı Tarafından Temin Edilecek Belgeler; 

 • – Pasaportun resimli sayfası ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı tarihi gösteren mühürlü sayfası
 • – Bir adet arka fonu beyaz biometrik foto
 • – Lisans ya da ön Lisans Diplomasının noter onaylı Türkçe Tercümesi ve aslı
 • – Referans numarası (Yurtdışı başvurularda)
 • -İkamet İzni Kart Görseli(Yurtiçi Başvurularda

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni başvurusu için gerekli belgeler; 

İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler;

 • -İşveren adına alınmış elektronik imza
 • -İşveren kimlik fotokopisi
 • -İşveren adres yerleşim belgesi(e-devletten alınabilir.)
 • -İşçi ve işveren tarafından imzalanmış iş sözleşmesi sözleşmesi ( Uzman danışmanlarımız tarafından kriterlere uygun şekilde hazırlanır.)
 • -Çalışma İzni başvuru Formu ( Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)

Yabancı Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler;

 • -Pasaport resimli sayfa görseli ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı
  tarihi gösteren mühürlü sayfa görseli
 • -1 adet arka fonu beyaz biometrik foto
 • -Referans numarası(Yurtdışı başvurularda)
 • -İkamet İzni Kart Görseli(Yurtiçi Başvurularda)

Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Olan Yabancı Çalışma İzni Başvurusu için gerekli olan belgeler; 

 • – Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • – Son yıla ait, vergi dairesi ya da Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
 • – Güncel Faaliyet Belgesi.
 • – İşveren adına alınmış elektronik imza
 • – 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası
 • – Başvuru Formu. ( Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)
 • – Pasaport resimli sayfa görseli ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı
  tarihi gösteren mühürlü sayfa görseli
 • -1 adet arka fonu beyaz biometrik foto
 • -İkamet İzni Kart Görseli(Yurtiçi Başvurularda)
 • -Referans numarası(Yurtdışı başvurularda)

 

Şirket Ortağı Çalışma İzni Başvurusu için temin edilmesi Gereken Belgeler; 

 • – Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • – Son yıla ait, vergi dairesi ya da Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
 • – Güncel Faaliyet Belgesi.
 • – Ortaklık payını gösteren hazirun cetveli
 • – Şirketin SGK e-bildirge kullanıcısına ait e-imza
 • – 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası
 • – Başvuru Formu. ( Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)
 • – Pasaport resimli sayfa görseli ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı
  tarihi gösteren mühürlü sayfa görseli
 • -1 adet arka fonu beyaz biometrik foto
 • -İkamet İzni Kart Görseli(Yurtiçi Başvurularda)
 • -Referans numarası(Yurtdışı başvurularda)