HİZMETLER

Home İş Sağlığı Ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1 OCAK 2014 Tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işletmelere İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bulundurmayan işletmeler AYLIK 10.000 TL cezai müediyeye çarptırılacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ VERİCEĞİ HİZMETLER;

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek
 • Kurulun eğitilmesi
 • Acil Durum Planı ve Acil Eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
 • Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması
 • DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması
 • Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi
 • Yıllık eğitim planı çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması
 • İç Denetimlerin yapılması
 • İç Yönetmeliğin oluşturulması
 • Tahliye ve Söndürme tatbikatlarının yapılması,

İŞYERİ HEKİMİNİN VERİCEĞİ HİZMETLER;

 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak
 • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerin yapılmasını sağlamak
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
 • İşyerlerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek,

İşyeri yöneticilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine, işçilere sağlık konusunda eğitim vermek, ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak,